Cybersäkerhetsrådgivare för din organisation.

Etablera eller förstärk er säkerhetsorganisation

För mer information, ring

..eller läs mer här.

Lång och bred erfarenhet från otaliga uppdrag både i Sverige och internationellt i många olika branscher - ert företag förtjänar god säkerhet med både preventiva insatser och föbättrad förmåga för att hantera reaktiva insatser så som incidenter, avbrott eller oidentifierad risk.

Chief Information Security Officer for hire

Verksamhetsintegrerad och holistisk cybersäkerhet

Stöttning, strategirådgivning och säkerhetsanalys inför uppköp och andra stora beslut

Fråga oss om referensuppdrag och tidigare lärdomar som vi tror kan vara er verksamhet till gagn

Stöttning och vägledning inom utbildning, rekrytering och uppköp

Incidenthantering och krisledning

Teckna ramavtal direkt för akuta ärenden

Kompetent personal med erfarenhet

En certifierad informationssäkerhetschef kan stötta er verksamhet redan idag, ring oss för mer information och kostnadsförslag

För mer information, ring

LinkedIn